contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DO YOU KNOW FASHION


 

goście na pokazie bizuu wiosna-lato 2017

Kolekcję na żywo oglądało wielu gości ze świata mody i show biznesu. Do warszawskiego ATM Studio przybyli m.in. Joanna Krupa, Paulina Krupińska i Karolina Szostak.

[...]

pokaz kolekcji 'Julia's not dead'

„Julia’s not dead” udowodnili projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski. Panowie zainspirowali się Julią Kapulet, bohaterką dramatu Williama Szekspira. 

[...]